ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
22
32
2
ม.2
17
19
36
2
ม.3
27
18
45
2
รวมมัธยมต้น
54
59
113
6
ม.4
16
27
43
2
ม.5
24
35
59
2
ม.6
24
31
55
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
93
157
6
รวมทั้งหมด
118
152
270
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...