ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
20
38
2
ม.2
10
23
33
2
ม.3
18
17
35
2
รวมมัธยมต้น
46
60
106
6
ม.4
36
32
68
3
ม.5
17
23
40
2
ม.6
24
37
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
92
169
7
รวมทั้งหมด
123
152
275
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...