ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะพานหิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
192
235
427
10
ม.2
200
221
421
10
ม.3
199
204
403
10
รวมมัธยมต้น
591
660
1,251
30
ม.4
113
193
306
9
ม.5
98
214
312
9
ม.6
120
216
336
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
331
623
954
27
รวมทั้งหมด
922
1,283
2,205
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...