ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะพานหิน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
202
223
425
10
ม.2
208
215
423
10
ม.3
194
219
413
10
รวมมัธยมต้น
604
657
1,261
30
ม.4
132
235
367
9
ม.5
128
226
354
9
ม.6
136
201
337
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
396
662
1,058
27
รวมทั้งหมด
1,000
1,319
2,319
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...