ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
19
47
2
ม.2
33
11
44
2
ม.3
30
22
52
2
รวมมัธยมต้น
91
52
143
6
ม.4
20
22
42
2
ม.5
21
19
40
2
ม.6
27
25
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
66
134
6
รวมทั้งหมด
159
118
277
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...