ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
11
43
2
ม.2
31
22
53
2
ม.3
33
20
53
2
รวมมัธยมต้น
96
53
149
6
ม.4
23
23
46
2
ม.5
26
30
56
2
ม.6
24
24
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
73
77
150
6
รวมทั้งหมด
169
130
299
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...