ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
7
16
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
33
26
59
3
ม.4
2
13
15
1
ม.5
9
9
18
1
ม.6
7
12
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
34
52
3
รวมทั้งหมด
51
60
111
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...