ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5
3
8
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
27
17
44
3
ม.4
3
10
13
1
ม.5
1
12
13
1
ม.6
8
8
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
30
42
3
รวมทั้งหมด
39
47
86
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...