ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
7
17
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
11
6
17
1
ม.5
3
10
13
1
ม.6
1
12
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
28
43
3
รวมทั้งหมด
40
46
86
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...