ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
166
196
362
9
ม.2
172
196
368
9
ม.3
156
200
356
9
รวมมัธยมต้น
494
592
1,086
27
ม.4
143
184
327
9
ม.5
136
196
332
9
ม.6
148
190
338
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
427
570
997
27
รวมทั้งหมด
921
1,162
2,083
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...