ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
191
365
9
ม.2
160
191
351
9
ม.3
163
191
354
9
รวมมัธยมต้น
497
573
1,070
27
ม.4
129
201
330
9
ม.5
135
181
316
9
ม.6
132
194
326
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
396
576
972
27
รวมทั้งหมด
893
1,149
2,042
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...