ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
19
43
2
ม.2
20
12
32
1
ม.3
22
16
38
1
รวมมัธยมต้น
66
47
113
4
ม.4
9
15
24
2
ม.5
13
22
35
2
ม.6
13
18
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
55
90
6
รวมทั้งหมด
101
102
203
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...