ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
25
41
1
ม.2
23
19
42
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
58
57
115
3
ม.4
15
18
33
2
ม.5
5
11
16
2
ม.6
12
21
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
50
82
6
รวมทั้งหมด
90
107
197
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...