ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
64
118
4
ม.2
56
66
122
4
ม.3
64
67
131
4
รวมมัธยมต้น
174
197
371
12
ม.4
49
59
108
3
ม.5
36
38
74
2
ม.6
29
40
69
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
137
251
8
รวมทั้งหมด
288
334
622
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...