ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
68
123
4
ม.2
66
69
135
4
ม.3
80
81
161
5
รวมมัธยมต้น
201
218
419
13
ม.4
36
38
74
2
ม.5
30
41
71
3
ม.6
28
29
57
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
108
202
8
รวมทั้งหมด
295
326
621
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...