ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
42
73
2
ม.2
40
39
79
2
ม.3
35
23
58
2
รวมมัธยมต้น
106
104
210
6
ม.4
29
31
60
2
ม.5
15
21
36
2
ม.6
24
23
47
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
75
143
6
รวมทั้งหมด
174
179
353
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...