ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
42
81
2
ม.2
35
26
61
2
ม.3
44
37
81
2
รวมมัธยมต้น
118
105
223
6
ม.4
16
30
46
2
ม.5
28
26
54
2
ม.6
27
25
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
81
152
6
รวมทั้งหมด
189
186
375
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...