ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
36
75
2
ม.2
47
27
74
2
ม.3
29
35
64
2
รวมมัธยมต้น
115
98
213
6
ม.4
26
33
59
2
ม.5
18
11
29
2
ม.6
26
25
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
69
139
6
รวมทั้งหมด
185
167
352
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...