ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
21
60
2
ม.2
43
39
82
2
ม.3
40
19
59
2
รวมมัธยมต้น
122
79
201
6
ม.4
15
21
36
2
ม.5
20
22
42
2
ม.6
18
26
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
69
122
6
รวมทั้งหมด
175
148
323
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...