ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
40
79
2
ม.2
36
15
51
2
ม.3
38
31
69
2
รวมมัธยมต้น
113
86
199
6
ม.4
24
22
46
2
ม.5
18
29
47
2
ม.6
16
13
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
64
122
6
รวมทั้งหมด
171
150
321
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...