ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
54
117
3
ม.2
35
39
74
2
ม.3
63
58
121
3
รวมมัธยมต้น
161
151
312
8
ม.4
50
70
120
4
ม.5
36
46
82
3
ม.6
31
59
90
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
117
175
292
9
รวมทั้งหมด
278
326
604
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...