ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
37
108
3
ม.2
60
51
111
3
ม.3
52
43
95
3
รวมมัธยมต้น
183
131
314
9
ม.4
55
75
130
5
ม.5
42
59
101
4
ม.6
38
50
88
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
135
184
319
12
รวมทั้งหมด
318
315
633
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...