ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
97
189
5
ม.2
92
106
198
5
ม.3
62
98
160
5
รวมมัธยมต้น
246
301
547
15
ม.4
66
100
166
5
ม.5
52
87
139
5
ม.6
59
98
157
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
177
285
462
15
รวมทั้งหมด
423
586
1,009
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...