ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
85
103
188
5
ม.2
82
97
179
5
ม.3
79
104
183
5
รวมมัธยมต้น
246
304
550
15
ม.4
61
117
178
5
ม.5
39
91
130
5
ม.6
49
81
130
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
149
289
438
15
รวมทั้งหมด
395
593
988
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...