ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
34
66
2
ม.2
30
25
55
2
ม.3
30
51
81
2
รวมมัธยมต้น
92
110
202
6
ม.4
25
25
50
2
ม.5
18
25
43
2
ม.6
27
40
67
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
90
160
6
รวมทั้งหมด
162
200
362
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...