ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
36
70
2
ม.2
32
33
65
2
ม.3
27
25
52
2
รวมมัธยมต้น
93
94
187
6
ม.4
29
56
85
2
ม.5
21
21
42
2
ม.6
17
24
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
67
101
168
6
รวมทั้งหมด
160
195
355
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...