ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
37
80
3
ม.2
43
36
79
3
ม.3
44
50
94
3
รวมมัธยมต้น
130
123
253
9
ม.4
33
39
72
3
ม.5
38
41
79
3
ม.6
24
28
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
95
108
203
8
รวมทั้งหมด
225
231
456
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...