ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
53
105
3
ม.2
37
34
71
3
ม.3
37
34
71
3
รวมมัธยมต้น
126
121
247
9
ม.4
35
43
78
4
ม.5
28
34
62
4
ม.6
36
33
69
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
110
209
11
รวมทั้งหมด
225
231
456
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...