ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
7
1
8
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
19
9
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
51
125
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...