ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
15
26
1
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
34
43
77
3
ป.1
28
26
54
2
ป.2
30
27
57
2
ป.3
27
27
54
2
ป.4
32
37
69
2
ป.5
22
37
59
2
ป.6
33
27
60
2
รวมประถม
172
181
353
12
ม.1
19
14
33
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
22
18
40
1
รวมมัธยมต้น
57
43
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
263
267
530
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...