ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
54
45
99
6
ม.1
5
11
16
1
ม.2
15
5
20
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
90
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...