ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
57
42
99
6
ม.1
16
4
20
1
ม.2
7
11
18
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
86
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...