ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระจับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
10
1
11
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
44
42
86
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
23
18
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
73
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...