ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
7
11
18
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
14
11
25
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
22
43
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...