ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระประดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
34
60
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
18
10
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
68
135
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...