ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระประดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
30
35
65
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
2
0
2
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
16
9
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
61
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...