ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเข็มทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
57
39
96
6
ม.1
10
14
24
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
32
26
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
79
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...