ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเข็มทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
63
41
104
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
77
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...