ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
3
13
16
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
24
22
46
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
1
12
13
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
36
56
92
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
28
20
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
98
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...