ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
21
48
2
อบ.3
29
32
61
2
รวม อบ.
56
53
109
4
ป.1
36
34
70
2
ป.2
44
41
85
3
ป.3
43
39
82
3
ป.4
40
36
76
2
ป.5
43
34
77
2
ป.6
52
41
93
3
รวมประถม
258
225
483
15
ม.1
40
44
84
3
ม.2
41
40
81
2
ม.3
30
44
74
2
รวมมัธยมต้น
111
128
239
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
425
406
831
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...