ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
24
26
50
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
14
2
16
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
28
17
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
89
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...