ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุขาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
23
10
33
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
17
12
29
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
101
77
178
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
95
222
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...