ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
50
53
103
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
18
11
29
1
รวมมัธยมต้น
37
24
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
95
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...