ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
9
31
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
32
19
51
2
ป.1
10
17
27
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
14
18
32
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
74
96
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
115
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...