ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
8
21
3
ป.1
2
3
5
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
1
8
9
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
23
31
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
39
75
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...