ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
25
27
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
37
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...