ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
8
12
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
11
12
23
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
0
6
1
รวมประถม
28
22
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
34
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...