ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
27
18
45
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
18
17
35
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
93
78
171
6
ม.1
17
14
31
1
ม.2
14
14
28
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
45
40
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
136
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...