ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
24
13
37
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
19
10
29
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
90
75
165
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
39
37
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
125
278
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...