ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
10
22
1
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
36
30
66
3
ป.1
12
15
27
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
15
21
36
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
83
77
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
107
226
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...