ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
14
27
1
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
42
45
87
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
16
22
38
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
86
88
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
133
261
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...