ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับอีลุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
0
3
3
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
21
15
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
26
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...