ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
54
33
87
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
68
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...