ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
59
45
104
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
72
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...