ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
8
18
26
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
14
15
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
69
130
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...