ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
14
14
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
65
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...