ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
52
40
92
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
24
13
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
65
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...