ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
8
13
21
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
7
14
21
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
23
25
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
83
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...