ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
50
42
92
6
ม.1
8
13
21
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
20
28
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
88
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...