ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
16
7
23
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
1
9
10
1
รวมประถม
17
23
40
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
54
112
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...