ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
7
0
7
1
รวม อบ.
14
2
16
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
23
22
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
24
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...