ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับตะแบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
17
26
3
ป.1
9
4
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
53
31
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...