ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
13
22
1
อบ.2
29
30
59
2
อบ.3
34
26
60
2
รวม อบ.
72
69
141
5
ป.1
38
39
77
2
ป.2
31
34
65
2
ป.3
31
28
59
2
ป.4
40
35
75
2
ป.5
29
35
64
2
ป.6
41
41
82
2
รวมประถม
210
212
422
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
282
281
563
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...