ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระกรวด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
16
6
22
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
32
25
57
3
ป.1
3
7
10
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
67
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...