ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระกรวด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
15
21
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
43
46
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
68
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...