ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
3
2
5
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
31
25
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
27
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...