ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
45
33
78
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
17
18
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
65
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...