ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
39
34
73
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
21
17
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
61
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...