ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
23
30
53
2
ป.1
20
14
34
1
ป.2
13
20
33
1
ป.3
18
17
35
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
23
16
39
1
รวมประถม
107
94
201
6
ม.1
19
16
35
1
ม.2
22
11
33
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
59
43
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
167
356
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...