ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
9
10
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
4
12
16
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
46
53
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
65
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...