ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
70
66
136
6
ม.1
14
17
31
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
34
38
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
123
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...