ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
65
65
130
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
33
34
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
118
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...