ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแควป่าสัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
36
37
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
49
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...