ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
30
32
62
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
16
21
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
60
114
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...