ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
27
26
53
6
ม.1
3
0
3
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
7
3
10
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...