ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
0
2
2
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
9
8
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
44
91
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...