ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาคลัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
37
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...