ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสรวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
6
16
22
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
59
61
120
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
24
23
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
100
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...